Üniversite Hastanesi

Yaslica, ancak kadinlarin yaslanabilecegi kadar yasli bir hanima bir türlü teshis konulamamaktadýr. Kadincagiz yirmi sekiz gündür hastahanede yatmaktadýr ve hiç bir sonuç alýnamamýþtýr.

O gün Üniversitenin en ünlü profesörünü hastayý görmek ve teþhiste yardýmcý olmak üzere çaðýrýrlar, hoca yanýnda doçent ve asistanlardan oluþan bir orduyla bölüme gelir. Bölümün doktorlarý da büyük teftiþ için iyi hazýrlanmýþlardýr.

Heyet hasta kadýnýn baþýna geçer; Ord. Prof sorar:

- Radyolojik tetkikler ?
Hemen filmler isikli panoya yerlestirilir.
Hoca filimlere bakar, sert ve kararli bir sesle devam eder:

- EKG ?
Derhal "Trase" hocanin önüne serilir,

- Eforlusu ?
O da hemen açilir hocanin önüne.

- Laboratuvar tetkikleri ?
Her sey önceden hazirlanmistir.

- Elektroansefalografi ?
- Buyrun hocam.

- MR ?
Disarida çektirilmis(!) emar da konulur büyük patronun önüne.

- Sintigrafi?
- Buyrun hocam

- Anjiyo?...
Hazýrdýr..

Derken büyük hoca sorar :
- Scan oldu mu ?

Asistanlarýn cevap vermesine fýrsat kalmadan zavallý hasta kadýndan ciliz bir ses gelir :

- Bi onu yapmadilar !